A A+

 • Garantarea sumei asigurate pentru contractele cu primele plătite la zi, sau a unei sume asigurate reduse, pentru contractele la care a încetat plata primelor de asigurare (dacă primele de asigurare au fost plătite cel puțin un an);
 • Plata sumei de rascumpărare, aferentă asigurării de bază, în caz de deces  al asiguratului, inainte de termenul de expirare ac contractului;
 • Protecție față de inflație prin clauza de indexare automată sau indexare la cerere a primelor de asigurare de la asigurarea de bază, care se realizează începând cu anul doi de asigurare și până în penultimul an de asigurare, inclusiv;
 • Protecție suplimentară, prin acoperirea pentru riscurile suplimentare de invaliditate permanentă din accident şi/sau deces din accident;
 • Plata unor indemnizații de asigurare în cazul invalidității permanente care sunt stabilite ca procent din suma asigurată corespunzător cu tipul acesteia, menționat în scala specifică de indemnizare.
 • Flexibilitate în plata primelor de asigurare: prin posibilitatea de a opta pentru plata unică ori în rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare. Cu cât frecvența de plată a primelor este mai redusă, cu atat asiguratul beneficiază de discaunturi mai mari la plata acestora;
 • Posibilitatea de a opta la pentru modul de plată a sumei asigurate la expirarea duratei de plată a primelor: dintr-o dată, sau sub formă de pensie lunară sau anuală pe o perioadă de timp limitata, cuprinsă între 4 şi 30 de ani;
 • Acordarea unui termen de păsuire de la scadența de plată a primelor, de 2 luni;
 • Posibilitatea de a reactiva polița de asigurare, în termen de 2 ani de la plata ultimei rate de primă, prin plata integrală a ratelor de primă restante sau prin prelungirea termenului de expirare al poliței de asigurare;
 • Posibilitatea de a înceta contractul de asigurare prin plata sumei de răscumpărare, după un an de la începutul asigurării;
 • Posibilitatea de a cesiona drepturile din asigurare în favoarea unei bănci creditoare.