Sustenabilitate și investitiile sustenabile
Citeste aici informatii despre Riscurile legate de sustenabilitate și investitiile sustenabile
FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este un act normativ elaborat in 2010 de Guvernul SUA cu scopul de a preveni evaziunea fiscala pe care ar putea sa o faca cetatenii sau rezidentii americani in legatura cu castigurile pe care le obtin in afara SUA.
Prevederile FATCA se aplica incepand cu 1 iulie 2014. Aplicarea acestui act presupune ca ASIROM – VIG sa identifice clientii care au calitatea de cetateni sau rezidenti americani si sa-i raporteze catre autoritatile fiscale din Romania si SUA.
ASIROM – VIG a decis sa se conformeze cu cerintele FATCA, inregistrandu-se pe site-ul IRS cu statusul „Reporting model 1 FFI”, avand numarul de identificare globala (GIIN) EM4SY0.000.36.ME.642.
Acordul incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si implementarea FATCA („Acordul FATCA”) a intrat in vigoare in data de 3 noiembrie 2015. Romania este inclusa pe lista tarilor cu care autoritatile americane considera ca s-a ajuns la un acord de fond.
Mai multe detalii pot fi regasite accesand linkul: acesta
Astfel, ASIROM – VIG trebuie sa raporteze Agentiei Nationale de Administrare Fiscala urmatoarele informatii cu privire la contractele de asigurare de viata detinute de Titularii de cont (contractanti / asigurati / beneficiari) rezidenti sau cetateni SUA:
a) In cazul unei persoane fizice care este Titular de cont si Persoana raportabila: numele, adresa, jurisdictie de rezidenta, numarul/numerele de identificare fiscala (NIF), data si locul nasterii;
b) In cazul unei Entitati care este Titular de cont si o Persoana raportabila: denumirea, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF)
c) in cazul unei Entitati care este Titular de cont si care este identificata ca avand una sau mai multe Persoane care controleaza si care fac obiectul raportarii:
1. numele, adresa, jurisdictia de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale Entitatii si
2. numele, adresa, jurisdictia/jurisdictiile de rezidenta si numarul/numerele de identificare fiscala (NIF) ale persoanelor si data si locul nasterii fiecarei Persoane raportabile;
d) numarul de cont sau echivalentul sau functional in absenta unui numar de cont;
e) numele si numarul de identificare, daca este cazul, al Institutiei Financiare Raportoare;
f) soldul sau valoarea contului, in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract cu renta viagera; valoarea de rascumparare, valabila la sfarsitul anului calendaristic relevant sau la sfarsitul sau, in cazul in care contul a fost inchis, in cursul anului sau al perioadei in cauza; valoarea ultimei tranzactii imediat inainte de inchiderea contului;
g) cuantumul brut total platit sau creditat Titularului de cont in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic in legatura cu care Institutia Financiara Raportoare este debitoare sau datoare s-o plateasca, inclusiv cuantumul agregat al oricaror rambursari platite Titularului de cont in cursul anului.
Certificatul Withholding (formularul W8) poate fi obtinut accesand linkul W8-BEN-E.pdf

CRS

Standardul Comun de Raportare (CRS) reprezinta initiativa Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) pentru aplicarea schimbului automat de informatii in domeniul fiscal. Un numar de 84 de state au semnat pana acum acorduri pentru schimbul de informatii in domeniul fiscal: FATCA MCAA signatories
CRS a fost implementat in cadrul Uniunii Europene prin Directiva 2014/107/UE privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal. Aceste prevederi legale au in vedere transparenta procedurii de colectare taxe si impozite si diminuarea fraudei si a evaziunii fiscale transfrontaliere prin inlaturarea situatiilor in care ar exista venituri neraportate in mod corespunzator, ce ar duce la imposibilitatea obiectiva a statului indreptatit de a aplica retineri de taxe si impozite sa procedeze in acest sens.
Incepand cu data de 01.01.2016 a intrat in vigoare noul Cod de Procedura Fiscala, ce transpune la nivel national Directiva 2014/107/EU privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal.
Institutiile financiare raportoare din Romania sunt obligate sa aplice normele de raportare si de diligenta fiscala parte integranta a codului, incepand cu data de 01.01.2016.
Avand in vedere aspectele mentionate anterior, atat preluarea, stocare, prelucrarea si transmiterea informatiilor de natura fiscala autoritatilor romane competente, cat si potentiala transmitere a acestora catre terte State Membre ale Uniunii Europene sau catre alte state participante la mecanismul de raportare automata, conform tratelelor bilaterale sau multilaterale incheiate cu Romania/Uniunea Europeana, identificate si publicate in lista oficiala a Comisiei Europene, («Stat Membru») de catre entitatile abilitate din cadrul ANAF sunt efectuate in vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite de catre Codul de Procedura Fiscala, privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal pentru sporirea eficientei activitatii de colectare taxe si impozite.
Astfel, ASIROM – VIG trebuie sa raporteze Agentiei Nationale de Administrare Fiscala urmatoarele informatii cu privire la contractele de asigurare de viata detinute de Titularii de cont (contractanti/asigurati/beneficiari) rezidenti sau cetateni intr-un stat participant la schimbul automat de informatii in domeniul fiscal:
Titular de cont persoane fizica:
(a) numele, adresa, Statul Membru de rezidenta, numarul (numerele) de identificare fiscala (NIF), precum si data si locul nasterii ale fiecarei persoane care face obiectul raportarii si care este Titular de cont al contului respectiv;
(b) numarul de cont (numarul contractului de asigurare);
(c) soldul sau valoarea contului (inclusiv Valoarea de rascumparare in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract cu renta viagera) la sfarsitul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate sau, in cazul in care contul a fost inchis in cursul anului sau al perioadei respective, inchiderea contului.

Titular de cont persoane juridica:
(a) numele, adresa, Statul Membru de rezidenta, numarul (numerele) de identificare fiscala (NIF) ale Societatii, precum si numele, adresa, Statul Membru de rezidenta, numarul (numerele) de identificare fiscala (NIF) si data si locul nasterii fiecarei Persoane care face obiectul raportarii (daca e cazul);
(b) numarul de cont (numarul contractului de asigurare);
(c) numele si numarul de identificare al Instituției Financiare Raportoare;
(d) soldul sau valoarea contului (inclusiv Valoarea de rascumparare in cazul unui Contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui Contract cu renta viagera) la sfarsitul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate sau, in cazul in care contul a fost inchis in cursul anului sau al perioadei respective, închiderea contului.

In toate cazurile:
- informatiile sus mentionate vor exprima moneda in care este exprimata fiecare suma in parte;
- soldul/valoarea unui cont sunt stabilite in ultima zi a unei perioade de raportare;
- raportarea informatiilor cu caracter date personale sunt raportate catre ANAF anual, in anul calendaristic urmator anului la care se refera informatiile.