A A+


Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de autovehicule si tramvaie. 

Decontarea directa este un serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de catre asiguratorul RCA a propriului asigurat, acordat in baza platii unei prime suplimentare.

Decontarea directa nu afecteaza dreptul persoanei prejudiciate in urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita actiunea directa pentru recuperarea prejudiciului produs impotriva asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

 

Decontarea directa este aplicabila la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei;

b) vehiculele implicate in accidentele auto sunt inmatriculate / inregistrate in Romania;

c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;

d) ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului, incheiata si confirmata de asiguratori autorizati sa incheie asigurari RCA pe teritoriul Romaniei;

e) prejudiciile exclud vatamarile corporale.

 

Riscurile acoperite

Fara a se depasi limitele de raspundere prevazute in contractul RCA, si in conditiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a contractului RCA, asiguratorul RCA acorda despagubiri pentru: 

a) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere si inmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuarii valorii vehiculului dupa reparatii, dovedite cu acte sau expertiza;

b) costuri privind readucerea vehiculului la starea de dinaintea evenimentului asigurat, dovedite de asigurat cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise in conditiile legii;

c) prejudicii reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a vehiculului, pe baza optiunii persoanei prejudiciate;

d) cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata sau cheltuieli aferente in cazul solutionarii alternative a litigiului daca solutia este favorabila persoanei prejudiciate;

e) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, apartinand asiguratului, de la locul accidentului la locatia in care se gaseste centrul de constatare daune sau la unitatea reparatoare aleasa de asigurat in vederea repararii vehiculului, cea mai apropiata de locul producerii accidentului sau de domiciliul asiguratului, dupa caz, daca respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii.