DE CE ASIGURARE DE GARANTII DE LA ASIROM?

Cu o experienta de peste 30 de ani, am invatat multe lucruri despre risc și incertitudine si valoarea asigurarilor pentru clienții nostri.

Asigurarea facultativa de garantii – ASIBOND de la ASIROM reprezinta o solutie eficienta pentru antreprenorii care intentioneaza sa incheie sau deruleaza contracte in sectorul achizitiilor publice.

Acest tip de asigurare face parte din categoria instrumentelor de garantare eligibile, prevazute in legislatia achizitiilor publice, reprezentand alternativa mult mai economica si mai rapida fata de scrisoarea de garantie bancara.

TIPURI DE ASIGURARI DE GARANTII oferite de ASIROM

 • GARANTII DE PARTICIPARE LA LICITATIE
  Garantia de participare la licitatie se constituie de care asigurat/ofertant in scopul de a proteja Autoritatea contractanta/Beneficiarul fara de eventuale evenimente ce pot surveni ca urmare a aparitiei unuia dintre riscurile asigurate (retragerea ofertei/nesemnarea contractului/neprezentarea garantiei de buna executie) pe intreaga perioada derulata pana la semnarea contractului
 • GARANTII DE BUNA EXECUTIE
  Reprezinta un angajament ferm si irevocabil asumat de catre Asigurator privind plata in favoarea Beneficiarului a unei despagubiri in limita sumei asigurate, in situatia in care Asiguratul in mod culpabil nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator (din punct de vedere cantitativ, calitativ) obligatiile stipulate in contract.
 • GARANTII DE BUNA EXECUTIE PENTRU PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR (denumita si GARANTII DE MENTENANTA)
  Reprezinta un angajament ferm si irevocabil asumat de catre Asigurator privind plata in favoarea Beneficiarului a unei despagubiri in limita sumei asigurate, in situatia in care Asiguratul in mod culpabil nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator (din punct de vedere cantitativ, calitativ) obligatiile stipulate in contract aferente perioadei de notificare a defectelor, de remediere a oricaror defecte/vicii ascunse la lucrarea executata, aparute in perioada de garantie de post-executie.
 • GARANTII DE RETURNARE A AVANSULUI
  Reprezinta un angajament ferm si irevocabil asumat de catre Asigurator privind plata in favoarea Beneficiarului a unei despagubiri in limita sumei asigurate, in situatia in care Asiguratul in mod culpabil nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator obligatiile stipulate in contract, privind justificarea prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, a sumelor primite de la Beneficiar cu titlu de avans.

AVANTAJELE ALEGERII ASIGURARILOR DE GARANTII

Spre deosebire de alte produse de garantare, Asigurarile facultative de garantii se dovedesc a fi o alternativa competitiva care ofera urmatorul set de beneficii:
 • Faciliteaza accesul la contractele de achizitii publice
 • Costuri mai mici pentru asigurat
 • Proces de emitere rapid si eficient
 • Deblocarea garantiilor mobiliare, imobiliare si/sau banesti constituite in favoarea bancilor in contul scrisorilor de garantie bancara
 • Consiliere de specialitate.

Asigurarea facultativa de garantii

Ești interesat?