A A+

 • Garantarea sumei asigurate pentru contractele cu primele plătite la zi, sau a unei sume asigurate reduse, pentru contractele la care a încetat plata primelor de asigurare (dacă primele de asigurare au fost plătite cel puțin un an);

 • În cazul unor fracturi cominutive (mai multe fracturi pe același os) se va aplica o majorare cu 25% a indemnizației. Dacă s-au produs fracturi cominutive pe mai multe oase, se va aplica majorarea de 25% pentru fiecare fractură în parte și se vor cumula procentele stabilite până la procentul maxim de 100%.

 • Posibilitatea de a cesiona drepturile din asigurare în favoarea unei bănci creditoare;

 • Posibilitatea de a înceta contractul de asigurare prin plata sumei de răscumpărare, după un an de la începutul asigurării, dacă primele de asigurare au fost plătite pe cel puțin un an;

 • Posibilitatea de a reactiva polița de asigurare, în termen de 2 ani de la data ultimei rate de primă, prin plata integrală a ratelor de primă restante sau prin reducerea sumei asigurate;

 • Acordarea unui termen de păsuire de la plata primelor, de 2 luni;

 • Posibilitatea de a alege modul de plată a sumei asigurate la expirarea duratei de plată a primelor: dintr-o dată sau sub formă de pensie pe timp limitat;

 • Flexibilitate în plata primelor de asigurare, oferind asiguratului posibilitatea de a opta pentru plata unică ori în rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare. Cu cât frecvența de plată a primelor este mai redusă, cu atât asiguratul beneficiază de discounturi mai mari la plata acestora;

 • Plata unor indemnizații de asigurare în cazul invalidității permanente, fracturilor, arsurilor și intervențiilor chirurgicale care sunt stabilite ca procent din suma asigurată corespunzător cu tipul acestora, menționat în scala specifică de indemnizare.

 • Protecție suplimentară prin acoperirea celor nouă riscuri suplimentare;

 • Protecție față de inflație prin clauza de indexare automată sau indexare la cerere a primelor de asigurare la asigurarea de bază, care se realizează începând cu anul doi de asigurare și până în penultimul an de asigurare, inclusiv;

 • Plata sumei asigurate, mentionate în contract, pentru asigurarea de bază, în caz de deces din alte cauze decât accident;