A A+

Dictionar

Activitatea de asigurare

Activitatea exercitata in sau din Romania, care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata.

Activitatea de asigurare se grupeaza in:
a) asigurari de viata;
b) asigurari generale.

Agent de asigurare

Persoana fizica sau juridica abilitata, in baza autorizarii unui asigurator, sa negocieze sau sa incheie in numele si in contul asiguratorului contracte de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator sau de broker de asigurare.

Asigurare

Operatiune prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate.

Asigurat

Persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul.

Asigurator

Persoana juidica romana sau straina ori societatea mutuala autorizata in conditiile prezentei legi sa exercite activitati de asigurare.

Broker de asigurare

Persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile prezentei legi, care, pentru clientii sai, negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor.

Catastrofa

Un eveniment sau o serie de evenimente care provoaca pagube substantiale intr-o perioada scurta de timp.

Coasigurare

Operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota-parte din acesta.

Fond de rezerva liber varsat

Totalul sumelor cu care membrii societatii mutuale au contribuit la fondurile acesteia.

Portofoliu de asigurari

Totalitatea sau o parte din contractele de asigurari incheiate de un asigurator.

Prime brute incasate

Totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare incasate in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea.

Prime brute subscrise

Primele incasate si de incasat, inclusiv primele de reasigurare incasate si de incasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra in vigoare in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea.

Prime nete incasate

Primele brute incasate din care se deduc sumele platite drept prime de reasigurare.

Prime nete subscrise

Primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare.

Reasigurare

Operatiunea de asigurare a unui asigurator de catre alt asigurator, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigurator.

Retinere proprie

Partea din risc care ramane in sarcina asiguratorului dupa deducerea reasigurarii.

Societate mutuala de asigurari

Persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori