A A+

CARGO AS - asigurarea bunurilor pe timpul transportului


Poti descarca documentul de informare cu privire la asigurarea facultativa complexa a bucurilor pe timpul transportului - CARGO AS - aici.


Prima de asigurare

Asigurarea se poate incheia pe durata unui singur transport, efectuat pe o ruta determinata  sau pe o perioada de un an, in cazul asigurarii abonament.

Asigurarea abonament , la cererea Asiguratului, se poate incheia si pe perioade mai mici de un an, dar cel putin o luna. 

 

Suma asigurata

Suma asigurata este declarata de Asigurat si poate fi formata din urmatoarele:

  • Valoarea bunului potrivit facturii, iar in cazul bunurilor pentru care nu exista facturi, valoarea de piata a acestora la locul de expediere/ in momentul incheierii asigurarii
  • Costul transportului, precum si alte cheltuieli conexe acestuia ( taxe vamale, costul asigurarii, etc.), in masura in care nu sunt incluse in valoarea facturii si au fost suportate de Asigurat
  • Supraasigurare 10% din valoarea bunului asigurat, pentru acoperirea unor cheltuieli care nu pot fi prevazute la incheierea asigurarii. Nu sunt acoperite amenzile, penalizarile si altele asemenea.

In cazul politelor de asigurare tip abonament, se mentioneaza in polita de asigurare, suma asigurata maxima/ mijloc de transport/ eveniment.

 

Prima de asigurare

Prima de asigurare se stabileste de catre Asigurator si se mentioneaza in Polita de asigurare. Aceasta se plateste anticipat si integral la incheierea asigurarii, daca nu s-a convenit altfel in polita de asigurare.

In cazul asigurarilor tip abonament, Asiguratorul stabileste prima de depozit sau prima minima de depozit, pentru intreaga perioada asigurata. Plata Primei de Depozit / Minime de Depozit  se poate face integral, la incheierea asigurarii, sau in rate subanuale, dupa cum se mentioneaza in polita de asigurare. Prima rata se plateste anticipat si integral la incheierea asigurarii, iar urmatoarele, anterior datelor scadente mentionate in polita de asigurare.