A A+

 • Posibilitatea de a opta pentru protecție suplimentară integral (pe toată durata zilei, respectiv 24 din 24 de ore);
 • Plata unor indemnizații de asigurare în cazul invalidității permanente, fracturilor, arsurilor care sunt stabilite ca procent din suma asigurată corespunzător cu tipul acestora, menționat în scala specifică de indemnizare;
 • In caz de deces al asiguratului, ASIROM preia plata primelor, iar asigurarea rămâne valabilă și scutită de plata primelor;
 • Garantarea sumei asigurate sau a unei sume asigurate reduse pentru contractele la care a încetat plata primelor de asigurare, dacă primele au fost achitate pe durata prevazută în Condițiile de asigurare;
 • Flexibilitate în plata primelor de asigurare: rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare;
 • Posibilitatea de a opta pentru indexarea sumei asigurate, la începutul fiecarui an de asigurare (după primul an de asigurare și până la ultimul an), beneficiind astfel de o protecție contra inflației;
 • Posibilitatea amânării plății rentei de studii cu o perioadă de la 1 până la 5 ani;
 • Posibilitatea de a înceta contractul de asigurare înainte de termenul de expirare, prin plata sumei de răscumpărare, dacă primele de asigurare au fost plătite pe cel puțin un an neîntrerupt, dar nu mai devreme de un an de la data încheierii contractului de asigurare;
 • Acordarea unui termen de păsuire de la plata primelor, de 2 luni;
 • Posibilitatea de a reactiva polița de asigurare, în termen de 2 ani de la plata ultimei rate de primă, prin plata integrală a ratelor de primă restante sau prin prelungirea termenului de expirare al poliței de asigurare;
 • Plata unor indemnizații la apariția unuia din cele șase riscuri asigurate suplimentar, dacă s-a optat pentru acestea în contractul de asigurare.