A A+

In conformitate cu prevederile Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr 18/2017, in vederea asigurarii transparentei modului de inregistrare si solutionare a petitiilor de catre ASIROM, va punem la dispozitie urmatoarele informatii:Anul precedent

2016

Perioada de raportare

1.01.2017-31.12.2017

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare:

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Numărul total de petiții inregistrate unic per petent si per caz

2366

11148

123

126

73

Numărul total de petiții întemeiate (solutionate favorabil), inregistrate unic per petent si per caz

 

2087

 

604

 

38

 

31

 

17

Numar de petiții întemeiate (solutionate favorabil),  referitoare la dosare de daună

1991

557

38

29

16

Numarul total de petiții pentru care dosarele de daună au fost achitate

 1950

843

33

28

21

Numarul total de petiții finalizate nefavorabil, inregistrate unic per petent si per caz

 

 279

 

501

 

67

 

79


47
   SOLICITARI DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR                               Anul precedent

2017

Perioada de raportare

1.01.2017-31.12.2017

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare:

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor

33

33

3

4

5

Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor solutionate efectiv

 

20

 

20

 

3

 

1

 

1

Numarul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor solutionate favorabil asiguratilor, contractantilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentantilor acestora

14

14

2

0

1    

PROCEDURA PRIVIND PRIMIREA SI SOLUTIONAREA PETITIILOR


PROCEDURA DE SOLUTIONARE PETITII


Politica ASIROM privind rezolvarea petitiilor este de solutionare pe cale amiabila, reciproc avantajoasa si durabila a acestora, pentru preintampinarea aparitiei eventualelor divergente viitoare.

Orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale (recunoscute de lege / prevazute prin contractul de asigurare, sau prin refuzul nejustificat de a-i fi rezolvata cererea referitoare la un drept) se poate adresa catre Asigurarea Romaneasca - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., pentru recunoasterea respectivului drept si recuperarea pagubei.

Pentru rezolvarea, pe cale amiabila, a problemei dumneavoastra, puteti opta pentru una din urmatoarele modalitati de a transmite o petitie:

- depunerea la sediul societatii (sediul central, sediile teritoriale) a petitiei scrise; 

- prin e-mail, la adresa opiniata@asirom.ro;

- prin serviciul postal/ curier, la adresa sediului social: Bd. Carol I nr. 31-33, sector 2, Bucuresti;

- prin intermediul site-ului societatii www.asirom.ro - modul Contact.

Petitia (reclamatie sau sesizare) trebuie sa contina o relatare clara si concisa a faptelor si motivele inaintarii ei, precum si solutia propusa pentru rezolvarea acesteia.

Petitia trebuie sa vina insotita si de copii dupa documentele relevante care ar putea ajuta in rezolvarea cererii.

Toate petitiile sunt inregistrate in registrul unic de petitii, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratura, prin posta electronica, prin sistemul on-line. Pentru petitiile primite prin una din modalitatile mai sus-mentionate, in urma analizei de catre Colectivul de solutionare a petitiilor, ASIROM va transmite un raspuns oficial la adresa de corespondenta indicata de catre petent care poate fi: posta electronica ( adresa e-mail ), posta ( servicii Posta Romana ) sau curier rapid. 

Termenul de solutionare a petitiei este de maxim 30 zile calendaristice de la data inregistrarii petitiei, conform prevederilor Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara  nr. 18/2017, privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea societatilor de asigurare si reasigurare, si brokerilor de asigurare. In situatia in care aspectele sesizate prin petitite necesita o cercetare mai amanuntita, se poate decide prelungirea termenului cu cel mult 15 zile.

Atentie!

- Nu se inregistreaza petitiile/reclamatiile primite prin telefon.

- Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petentului si datele de contact / comunicare minime (nume, prenume, adresa de domiciliu, etc) nu se iau in considerare si se claseaza, cu mentiunea “LIPSA DATE PETENT”.

Pentru solicitari de informatii privind stadiul rezolvarii petitiilor, puteti trimite un e-mail la adresa: opiniata@asirom.ro sau ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.601.1431 (Tarif normal in  reteaua Telekom. Convorbirile telefonice sunt taxate conform tarifelor Telekom in vigoare).

In cazul inexistentei unui consens in legatura cu solutia propusa, solutionarea petitiilor se va face si prin intermediul:

- Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), prin accesarea link-ului http://asfromania.ro/consumatori/petitii

- Metodelor alternative de solutionare a litigiilor, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, respectiv:

  • in cazul persoanelor fizice: entitatea de solutionare alternativa a litigiilor SAL-FIN, prin accesarea site-ului www.salfin.ro sau office@salfin.ro ( detalii cu privire la conditiile de accesare a acestei proceduri se regasesc pe site-ul ASF )
  • in cazul persoanelor juridice, medierea sau arbitrajul

Solutionarea amiabila sau prin intermediul metodelor de solutionare alternativa a litigiilor nu limiteaza dreptul partilor de a se adresa instantelor de judecata abilitate.